Portal de Transparencia

 

 

A.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

 

A.1. NORMATIVA E FUNCIÓNS

- ESTATUTOS

- REGULAMENTO DA COMISIÓN EXECUTIVA

- REAL PADROADO

 

A.2. ORGANIGRAMA

- ORGANIGRAMA

 

A.3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

 

- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

- COMISIÓN EXECUTIVA

- XERENCIA.- C.V.

 

A.4. DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN

- PLAN DE OBXECTIVOS 2024

- PLAN DE OBXECTIVOS 2023

- ESTRATEXIA PLURIANUAL 2021-2027-2032

- RESUME ESTRATEXIA PLURIANUAL 2021-2027-2032

- PLAN DE ACTUACIÓN 2021-2023

- PLAN DE OBXECTIVOS 2022

- PLAN DE OBXECTIVOS 2021

- PLAN DE SUBVENCIÓNS 2021-2023

 

A.5. ACTIVIDAD

- RECUPERACIÓN URBANA

- CULTURA E PATRIMONIO

- INFORMACIÓN, ESTUDO E INTERPRETACIÓN DA CIDADE HISTÓRICA

 

A.6. CONTRATACIÓN

- PLAN DE CONTRATACIÓN 2023

PLAN DE CONTRATACIÓN 2022

PLAN DE CONTRATACIÓN 2021

- PLAN DE CONTRATACIÓN 2020

 

B.- INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPOSTARIA I ESTATÍSTICA

 

B.1. CONTRATOS

- PERFIL DO CONTRATANTE

 

- CONTRATOS MENORES

- 4º TRIMESTRE 2023

- RECTIFICACION 2º TRIMESTRE 2023

- 2º TRIMESTRE 2023

- 1º TRIMESTRE 2023

- 4º TRIMESTRE 2022

- 3º TRIMESTRE 2022

- 2º TRIMESTRE 2022

- 1º TRIMESTRE 2022

- 4º TRIMESTRE 2021

- 3º TRIMESTRE 2021

- 2º TRIMESTRE 2021

- 1º TRIMESTRE 2021

- 4º TRIMESTRE 2020

- 3º TRIMESTRE 2020

2º TRIMESTRE 2020

- 1º TRIMESTRE 2020

- 4º TRIMESTRE 2019

- 3º TRIMESTRE 2019

- 2º TRIMESTRE 2019

- 1º TRIMESTRE 2019

- 4º TRIMESTRE 2018

- 3º TRIMESTRE 2018

- 2º TRIMESTRE 2018

- 1º TRIMESTRE 2018

- 4º TRIMESTRE 2017

- 3º TRIMESTRE 2017

- 2º TRIMESTRE 2017

1º TRIMESTRE 2017

- 4º TRIMESTRE 2016

3º TRIMESTRE 2016

- 2º TRIMESTRE 2016

1º TRIMESTRE 2016

- 4º TRIMESTRE 2015

- 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 2015

 

- CONTRATOS PRIVADOS

- CONTRATOS PRIVADOS ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS MSUICAIS 2018

- CONTRATOS PRIVADOS ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS MUSICAIS 2017

- CONTRATOS PRIVADOS REAL FILHARMONIA DE GALICIA 2018

- CONTRATOS PRIVADOS REAL FILHARMONIA DE GALICIA 2017

 

B.2. ENCARGOS

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS

- 1.- 2023

- 2.- 2023

 

B.3. CONVENIOS / ENCOMENDAS DE XESTIÓN

- CONVENIOS

- 4º TRIMESTRE 2017

- 3º TRIMESTRE 2017

2º TRIMESTRE 2017

- 1º TRIMESTRE 2017

- 4º TRIMESTRE 2016 (sen convenios)

3º TRIMESTRE 2016

- 2º TRIMESTRE 2016

1º TRIMESTRE 2016

CONVENIOS 2015

- ENCOMENDAS DE XESTIÓN

 

B.4. SUBVENCIÓNS / BECAS

B.4.1. SUBVENCIÓNS

- 2024 - Auditorio: actividades culturais

- 2024 - Cineuropa

- 2024 - Figos del Apóstolo

- 2024 - Fundación Granell

- 2024 - Fundación laboral da Construcción

- 2024 - Música en Compostela

- 2023 - Conciencia 2023

- 2023 - Auditorio: actividades culturais

- 2023 - Cineuropa

- 2023 - Fogos del Apóstolo

- 2023 - Fundación Granell

- 2023 - Fundación laboral da Construcción

- 2023 - Música en Compostela

- 2022 - Subvención para intervencións de rehabilitación e restauración de inmobles de valor histórico e patrimonial

- 2022 - Conciencia 2022

- 2022 - Auditorio: actividades culturais

- 2022 - Cineuropa

- 2022 - Fogos do Apóstolo

- 2022 - Fundación Granell

- 2022 - Fundación Laboral

- 2022 - Música en Compostela

- 2021 - Auditorio: Actividades culturais

- 2021 - Fundación Granell

- 2021 - Fogos do Apóstolo

- 2021 - Fundación laboral da construcción

- 2021 - Cineuropa

- 2021 - Música en Compostela

- 2020 - Conciencia 2020

- 2020 - Subvención para intervencións de rehabilitación e restauración de inmobles de valor histórico e patrimonial

- 2020 - Actividades culturais

- 2020 - AENA

- 2020 - Cineuropa

- 2020 - Fogos do Apóstolo

- 2020 - Fundación Granell

- 2020 - Fundación laboral da construcción

- 2020 - Música en Compostela

- 2019 - Programa ConCiencia

- 2019 - Subvención para intervencións de rehabilitación e restauración de inmobles de valor histórico e patrimonial

- 2019 - SUBVENCIÓN MUSEO DO POBO GALEGO

- SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESPECIAIS DE MADEIRA E REIXAS

- 2019 - Actividades culturais Auditorio

- 2019 - Cineuropa

- 2019 - Fundación Granell

- 2019 - Música en Compostela

- 2019 - AENA

- 2019 - Fogos do apóstolo

- 2019 - Fundación laboral da construcción

2018 - Actividades culturais Auditorio

2018 - Cineuropa

2018 - Sendeiro do Sarela

2018 - Fundación Granell

2018 - Música en Compostela

2018 - Programa ConCiencia

2018 - Fondos bibliográficos

 

B.4.1. BECAS EAEM

- 2023 - Bases CAEO

2022 - Bases CAEO

- 2021 - Bases CAEO

 

B.5. PRESUPOSTOS

- ORZAMENTO 2024

- ORZAMENTO 2023

- ORZAMENTO 2022

- ORZAMENTO 2021

- ORZAMENTO 2020

- ORZAMENTO 2019

- ORZAMENTO 2018

- ORZAMENTO 2017

- ORZAMENTO 2016

- ORZAMENTO 2015

 

B.6. CONTAS ANUAIS

- ANO 2022

- ANO 2021

- ANO 2020

- ANO 2019

- ANO 2018

- ANO 2017

- ANO 2016

- ANO 2015

- ANO 2014

 

B.7. PATRIMONIO

- PATRIMONIO

 

         B.8. MEMORIAS ANUAIS

- MEMORIA 2022

MEMORIA 2021

MEMORIA 2020

MEMORIA 2019

MEMORIA 2018

MEMORIA 2017

MEMORIA 2016

MEMORIA 2015

MEMORIA 2014

MEMORIA 2013