Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Consorcio de Santiago de Compostela ponse a disposición de todo o persoal interesado o presente Perfil de Contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.


 A partires do 09 de novembro de 2017, as novas licitacións do Consorcio de Santiago, poden ser consultadas na plataforma de contratación do sector público clicando no seguinte enlace

 

 

RELACIÓN CONTRATOS PRIVADOS REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 2017  

RELACIÓN CONTRATOS PRIVADOS ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS MUSICAIS 2017


Licitacións de contratos menores en curso:

Expte.- 2018/0079 - Obra de adecuación das salas de ensaio do Auditorio de Galicia

Expte.- 2018/0084 - Suministro por lotes de equipamento informático para o Consorcio de Santiago

Expte.- 2018/0082 - Compra de timbal para a Real Filharmonía de Galica

Expte.- 2018/0066 - Obra de moble almacén na Escola de Altos Estudos Musicais

Expte.- 2018/0055 - Suministro de equipos e compoñentes informáticos para o Consorcio de Santiago

Expte.- 2018/0051 - Contratación da viaxe da orquestra Real Filharmonía a Madrid os días 26 e 27 de outubro de 2018

Expte.- 2018/0048 - Levantamiento topográfico das parcelas onde se ubica o complexo deportivo Multiusos Fontes do Sar

Expte.- 2018/0038 – suministro de compoñentes informáticos

Expte.- 2018/0037 – suministro de cordas para os instrumentos da Real Filharmonía de Galicia

Servicio especializado para o asesoramento en normativa vixente en materia de protección de datos

Servizo de gabinete de comunicación e prensa do Consorcio da cidade de Santiago

Sistema de extinción do trafo do Palacio de Congresos i Exposicións de Galicia 

Servizo de mantemento das instalacións da sala de caldeiras, enfriadora, climatización e chan radiante da Escola de Altos Estudos Musicais

Suministro de equipamento informático para o Consorcio da cidade de Santiago (fin de entrega de ofertas o 15-12-2017)

- Mantemento das instalacións da Casa do Cabildo

- Servizo de redacción de estudos de seguridade e saúde e realización das coordinacións das obras proxectadas e dirixidas polos técnicos do Consorcio da cidade de Santiago

- Suministro de cableado de instalación aérea de son para a RFG

- Adquisición tarimas para a orquestra Real Filharmonía de Galicia

- Servizo de mantemento do aparato elevador da Casa do Cabildo

 

Para consultar licitacións anteriores, siga esta ligazón