Otras publicaciones técnicas

Albert Cuchí Burgos
2010
A estratexia verde para Santiago é un instrumento que pretende facer posible unha visión integrada dende os espazos verdes cara ao resto da cidade.
Consorcio de Santiago
2010
Restauración de retablos realizados sobre fábrica de ladrillo estucada con morteiros de xeso, con rica policromía. A recuperación da cor foi unha das claves do traballo.