Otras publicaciones técnicas

Consorcio de Santiago
2010
Restauración de retablos realizados sobre fábrica de ladrillo estucada con morteiros de xeso, con rica policromía. A recuperación da cor foi unha das claves do traballo.
Albert Cuchí Burgos
2010
A estratexia verde para Santiago é un instrumento que pretende facer posible unha visión integrada dende os espazos verdes cara ao resto da cidade.
Consorcio de Santiago
2002