Otras publicaciones técnicas

Consorcio de Santiago
2010
Restauración de retablos realizados sobre fábrica de ladrillo estucada con morteiros de xeso, con rica policromía. A recuperación da cor foi unha das claves do traballo.
Albert Cuchí Burgos
2010
Consorcio de Santiago
2002