Viola Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato de interinidade

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 224, de 23 de novembro de 2018, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a provisión dunha praza de Viola Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato de interinidade.

 

O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o día 26 de decembro de 2018.