Perfil do contratante

- Obra de intervención na cuberta e nas fachadas da igrexa de Santo André de Barciela 26/10/2017
- Subministro de equipos informáticos para o Consorcio de Santiago 18/10/2017
- Contratación dunha aplicación para a xestión e reserva de espazos de traballo na EAEM 04/10/2017
- Subministro de porta para arquivo gráfico do Consorcio de Santiago - ampliación do prazo de presentación de ofertas 20/09/2017
- Subministro de compoñentes informáticos para o Consorcio de Santiago

07/09/2017

- Subministro de porta para arquivo gráfico do Consorcio de Santiago 07/09/2017
- Redacción de estudo de seguridade e saúde e coordinación das obras do servicio de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica 01/09/2017
- Obra de adaptación da Escola de Altos Estudios Musicais 21/07/2017

- Dirección das obras do servicio de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela

20/07/2017 
- Contratación de material para unha exposición na Casa do Cabildo e no Colexio de Fonseca 22/06/2017
- Obra de renovación de carpinterías no Convento de Belvís 07/06/2017 
- Obras de mellora da eficiencia enerxética das fachadas a patio oeste do Pazo de Raxoi 28/05/2017 
- Contratación dun seguro dos denominados de cravo a cravo para unha exposición na Casa do Cabildo e no Colexio de Fonseca 24/05/2017
- Servizo de transporte i embalaxe de varias pezas para unha exposición na Casa do Cabildo e no Colexio de Fonseca  24/05/2017
- Subministro de equipamiento informático por lotes (2 lotes)  11/05/2017
- Obras de conservación da igrexa de San Pedro de Busto 25/04/2017
- Obras de conservación da igrexa de Santa Cristina de Fecha 25/04/2017
- Servizo de recepcionista da Casa do Cabildo 14/04/2017 
- Obras de limpeza e restauración do balcón do claustro do Convento do Carme 12/04/2017 
- Obras de reparación das cubertas do Auditorio de Galicia 12/04/2017 
- Servizo de conservación e mantemento dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela  06/04/2017 
- Servizo de prevención alleo para o Consorcio da Cidade de Santiago 18/03/2017 
- Subministro de equipamiento informático por lotes 17/03/2017 
- Subministro, montaxe e desmontaxe dunha exposición na Casa do Cabildo 08/03/2017 
- Obra de eliminación de barreiras arquitectónicas no enlousado da rúa San Francisco en Santiago de Compostela 01/02/2017 
- Servizo de transporte de instrumentos para a RFG 17/01/2017 
- Servizo de transporte de viaxeiros para o persoal artístico e técnico da RFG 17/01/2017 
- Servicio de asistencia integral do mantemento dos sistemas informáticos e de comunicación do Consorcio 16/01/2017 
- Subministro de equipamiento informático 02/12/2016 
- Subministro de compoñentes informáticos para o Consorcio de Santiago 02/11/2016 
- Obra de aplicación de revoco de saneamento nos paramentos do claustro da Colexiata de Santa María A Real de Sar 20/10/2016 
- Subministro de equipamiento informático para o Consorcio da Cidade de Santiago 14/10/2016 
- Subministros en réxime de aluguer de equipos multifunción para a sede do Consorcio de Santiago, Real Filharmonía de Galicia i Escola de Altos Estudos Musicais 21/09/2016 
- Subministro en arrendamento, en outubro de 2016 de 3 multifuncións para a sede do Consorcio de Santiago, Real Filharmonía i EAEM 15/09/2016 
- Obra denominada mellora da eficiencia enerxética da fachada oeste do Pazo de Raxoi 22/07/2016 
- Obra denominada mellora das condicións de uso do Auditorio de Galicia 22/07/2016 
- Obra denominada reparación do tellado da igrexa de Santo Agostiño 22/07/2016 
- Servizo de redacción do plan director do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela 01/07/2016
- Servizo de redacción dos estudos básicos de seguridade e saúde e coordinación de seguridade e saúde das obras proxectadas e dirixidas polo Consorcio 30/06/2016 
- Obra de pintura da fachada da capela da Quinta Angustia en Santiago de Compotela 20/06/2016 
- Servizo de recepcionista para a Casa do Cabildo 29/05/2016 
- Servizo de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela 27/05/2016 
- Subministro e instalación de mobiliario para ambigú da Escola de Altos Estudos Musicais 18/05/2016 
- Restauración do retablo da Virxe da Dolorosa da igrexa de San Miguel dos Agros 17/04/2016 
- Subministro do vestiario dos profesores da Real Filharmonía de Galicia 02/12/2015 
- Renovación das fachadas sur e oeste e renovación da cuberta da igrexa da Orden Terceira Franciscana en Santiago de Compostela 12/11/2015 
- Renovación no corpo do esceario do Teatro Principal 29/10/2015 
- Intervención no buque da escaleira helicoidal do conxunto de Bonaval para a eliminación de humidades e conservación das monteas da sua traza no Mosteiro de San Domingos de Bonaval 25/10/2015 
- Limpeza das fachadas do cimborrio e reparación da sua cuberta da igrexa de San Martín Pinario 25/10/2015 
- Subministro e implantación dunha aplicación informática de rexistro e para a xestión da contabilidade 19/10/2015 
- Servizo de vixiancia dos edificios do Consorcio da Cidade de Santiago 07/10/2015 
- Intervención nos revoques, cubertas e patio de acceso á igrexa do Convento de Santa Clara 30/07/2015 
- Servizo de gabinete de comunicación e documentación do Consorcio 16/07/2015 
- Limpeza e reparación da torre do campanario da igrexa da Peregrina 02/07/2015 
- Servizo de vixiancia do edificio do Museo das Peregrinacións e de Santiago 29/06/2015 
- Servizo de limpieza do Museo das Peregrinacións e de Santiago 14/05/2015 
- Obra denominada intervención no enreixado das fiestras da fachada principal do Convento de Santa Clara 11/05/2015 
- Obra denominada proxecto de restauración, fase II de rehabilitación e posta en valor das edificacións existentes na curtidoría de Pontepedriña de Arriba 01/04/2015 

- Servizo de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago

27/03/2015 
- Servizo de recepcionista da Casa do Cabildo 25/03/2015 
- Servizo de perfecionamento e finalización do plan director do conxunto de San Domingos de Bonaval 19/03/2015 
- Servizo de utillería xeral, conducción de instalacións e mantemento cotidiano, mantemento correctivo e preventivo nos edificios do Museo das Peregrinacións e de Santiago e na Casa do Cabildo 17/03/2015 
- Obra de eliminación de humidades nas cubertas dos corpos que conforman a sala de exposicións, a cociña e a cafetería do Auditorio de Galicia 08/03/2015 
- Servizo de restauración do retablo de San Roque 22/10/008