Maside. A presenza do ausente

Autor: 
Mª Esther R. Losada
Aurora Marco
Mercedes Rozas e Mª Xosé Fernández Cerviño
Formato: 
Rústica
Año: 
2017
Características: 
235 páxinas / 21 X 30 cm.

Neste volume recóllense a maioría de retratos que Carlos Maside fixo de personaxes coetáneos do artista. Aproximadamente 200 debuxos, algúns dos cales formaron parte da exposición Rostros que se celebrou en Santiago no ano 2016 e que repasan a historia de Galicia do século XX. Ilustres como Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas, Ramón Piñeiro, Castelao, Cunqueiro, García Lorca, Valle-Inclán, Andrés Segovia… forman parte desta nómina de ilustres inmortalizados por Maside.

ISBN: 
978-84-945592-4-2