La música en el Seminario de Santiago

Autor: 
Francisco Javier Fernández Places
Formato: 
Rústica
Año: 
2009
Características: 
143 pag./pax 20 X 19 cm

Neste libro se presenta por pimeira vez os fondos musicais do Seminario Diocesano de Santiago. É un completo inventario de todas as partituras conservadas (desde mediados do século XIX ata os anos 60 do XX). Nomes de compositores como Juan Montes, Pascual Veiga, José Castro Chané ou os irmáns Courtier aparecen ao carón de Tomás L. de Victoria, Francisco Guerrero, Almadoz, De Benito... Con este estudio dase un paso máis na elaboración da pendente historia da música en Galicia.

ISBN: 
978-84-89323-27-8