Informaciones de las monjas que habitaron en el monasterio de San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela desde 1499 a 1899

Autor: 
María Mercedes Buján Rodríguez
Año: 
2006
Características: 
202 pag./pax 18x24 cm

A madre Mercedes Buján, archivera deste monasterio de San Paio recopila nestas páxinas a orixe, a vida, a linaxe e algunha que outra curiosidade das monxas que desde 1499 pasaron por este cenobio.

ISBN: 
84-934415-0-3