Convocatoria para a selección dunha praza de Viola Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato temporal de sustitución

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 143, de 28 de xullo de 2023, publicanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Viola Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de sustitución de persona traballadora.