Convocatoria para a selección dunha praza de Frauta Coprincipal da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato temporal de sustitución

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 51, de 15 de marzo de 2023, publícanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Frauta Coprincipal da Orquestra Real Filharmonía de Galicia mediante contrato laboral temporal de sustitución de persoa traballadora.