Convocatoria para a provisión dunha praza de Violonchelo Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato laboral indefinido

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, número 169, de 6 de setembro de 2022, publicanse as bases íntegras da convocatoria para a selección dunha praza de Violoncello Tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato laboral indefinido.