Compostela, una historia entretenida. Atlas histórico ilustrado de la ciudad de Santiago

Autor: 
S. Vicente López
J. Prado y J. L. Serrano
Formato: 
Cartoné
Año: 
2010
Características: 
182 pag./pax 29 X 25 cm

Esta edición achégase máis ao que se denomina Atlas Histórico Ilustrado, unha obra na que o texto e a imaxe gardan unha relación de tremenda e gustosa compañía. A través destas case 200 páxinas o lector somérxese na Historia da cidade de Santiago dende as súas orixes (ou antes) ata os albores do século XX. Un repaso concienciudo e didáctico da nosa historia política, social, económica, artística, relixiosa, urbana... redactada cunha gran soltura para que dende os máis pequenos empecen a coñecer como foi nosa Compostela e que a súa lectura sexa ante todo entretida.

ISBN: 
978-84-7824-604-5