Canle de Denuncias

Galego

Canle de denuncias

Lei reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

 

A través do formulario que figura a continuación poderá vostede informar sobre sobre algunha das accións ou omisións a que se refire o artigo 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

 

Se vostede o desexa, o Consorcio de Santiago comunicaralle o acuse de entrada da súa denuncia e informaralle da súa tramitación.

Para iso poderá optar entre:

-       Facilitar os seus datos persoais e de contacto cubrindo os campos do formulario que figura a continuación.

-       Facelo de forma anónima facilitando únicamente un correo electrónico de contacto.

Ou ben,

-       Renunciar ao recolleito no apartado anterior e non facilitar ningún dato persoal nin de contacto; para iso indique no apartado e-mail “NON DESEXO COMUNICACIÓN”

 

 

Ligazóns á lexislación:

- Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción

- Resolución da xerencia polo que se establece o Sistema Interno de Información do Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela.

Procedemento de Xestión do Sistema Interno de Información do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

Escriba o seu nome (non obrigatorio)
Escriba o seu DNI
Escriba o seu método de notificación (dirección de mail, dirección postal ou non desexo ser notificado)
Introduza aquí a información sobre a denuncia a realizar
Introduzca aquí os arquivos que desee adxuntar á denuncia