Apuntes históricos sobre Santiago. Obra dispersa y olvidada, 1868-1903

Autor: 
Antonio López Ferreiro
Formato: 
Cartoné
Año: 
2010
Características: 
303 pag./pax 14 X 20 cm

Edición e introducción de Xosé Ramón Fandiño Veiga. Este volume recupera once monografías do célebre historiador Antonio López Ferreiro (Santiago 1837-Vedra 1910). Ningunha delas -menos a que cerra a obra- fora publicada antes en libro. Permanecían esquencidas desde hai mais dun século, cando apareceron en forma de extensos artigos integrados en revistas de época. Podemos atopar artigos sobre as orixes do mosteiro de San Paio de Antealtares, o Pico Sacro, sobre as inscripcións da colexiata de Sar, o Códice Calixtino, etc.

ISBN: 
978-84-89323-39-1