Rehabilitacións de anos anteriores

OBRAS 2011


Casa do Cabido


Proxecto: rehabilitación da Casa do Cabido.

Intervención: En 2011 o Consorcio de Santiago rehabilitou por completo o edificio barroco coñecido como Casa do Cabido, na praza de Praterías. A obra supuxo unha restauración completa do edificio, que se adaptou para o seu novo uso cultural. O proxecto de rehabilitación, dirixido dende a Oficina Técnica do Consorcio, respectou ao maximo a concepción e os materiais orixinais do inmoble, unha das máis altas expresións de arte barroca na cidade, trazado por Clemente Fernández Sarela no século XVIII. Actualmente é sede de exposicións temporais.

A intervención desenvolveuse diferentes fases:

-Unión da Casa do Cabido co inmoble de Raíña, 1

-Actuación na Casa do Cabido

-Actuación en Raíña, 1

Todo iso baixo os principios dunha rehabilitación sustentable, o que fixo desta intervención un exemplo para outras actuacións:

-reutilización de elementos construtivos existentes como primeira opción.

-uso de materiais con baixo custo enerxético de fabricación e transporte.

Na obra aplicouse a experiencia do Consorcio en relación á compatibilización da mellora da envolvente térmica coa conservación dos valores patrimoniais do edificio.

Máis información.

 

Consultar o Cuaderno técnico da intervención na Casa do Cabido

 

   

     


Igrexa das Ánimas


Proxecto: restauración dos retablos.

Intervención: restauración integral do conxunto de 9 retablos que alberga no seu interior a igrexa das Ánimas. Os traballos duraron cinco anos, nos que o Consorcio investiu 500.000 euros. Os retablos están realizados en estuco de xeso, algo insólito no norte da Península Ibérica, e representan diferentes escenas dá Paixón, Morte e Resurrección de Xesucristo, e son obra de Manuel de Prado, que os realizou entre 1805 e 1814. Os retablos atopábanse en moi mal estado de conservación, perderan a súa policromía e sufrían danos. A restauración, minuciosa, devolveu o esplendor orixinal da obra e foi recollida nunha publicación e nun estudo que serve actualmente de base a outras restauracións similares.

 

  

   

Proxecto: restauración do relevo pétreo da fachada

Intervención: restauración do relevo pétreo que preside a fachada do templo, un grupo escultórico de gran orixinalidade que representa as almas dos defuntos que están no Purgatorio, entre as chamas. O relevo presentaba desgastes e restos de suciedade, polo que, primeiramente, procedeuse a unha limpeza xeral. A continuación procedéronse a efectuar os traballos de restauración propiamente devanditos, que incluían unha reintegración cromática, polo que o conxunto recuperó a súa policromía orixinal: vermello nas chamas e rosado nos corpos das almas.

 

  

 

Proxecto: rehabilitación da igrexa

Intervención: en paralelo á restauración dos retablos, e para asegurar a súa conservación futura, desenvolvéronse obras de conservación na parede este de a igrexa, mellorando o sistema de evacuación de auga de choiva, e na calexa contigua, instalando un novo sistema de saneamento horizontal. Tamén se procedeu á limpeza e rexuntado dos paramentos exteriores de granito e corrixíronse as entradas de auga que se producían nalgúns puntos da cuberta. Por último, no interior da igrexa, colocouse un novo entarimado, favorecendo a evapotranspiración, e procedeuse a colocar proteccións contra os raios UVA nos cristais de todas as xanelas da igrexa.

 

 

 


Capela do Rosario


Proxecto: obras de mantemento na capela e no cemiterio.

Intervención: renovación de revocos internos e externos e mellora da instalación de recollida de pluviais. En paralelo, realizáronse traballos de restauración en pezas artísticas pertencentes á capela. Restaurouse a imaxe da Virxe da O, dúas táboas de indulxencias e a lápida dunha tumba.

     

  

 

Teatro Principal


Proyecto: obras de mantemento.

Intervención: substitución da estrutura e tarima do escenario por unha nova realizada en madeira e reparacións no almacén e no sotano para mellorar o servizo ofrecido polo Teatro como edificio cultural.

 

  

 

 

Igrexa de San Miguel dos Agros


Proxecto: renovación da cuberta da casa reitoral.

Intervención: as obras consistiron na renovación integral da cuberta de tella na casa reitoral de San Miguel dos Agros, xa que presentaba puntos de entrada de auga. Aproveitando as obras de renovación da tella, restauráronse os muros da igrexa contiguos á casa e nos muros da cheminea. Tamén se substituíron as xanelas de madeira e restauráronse as reixas das xanelas da planta baixa.

 

  

 


Mosteiro de San Martiño Pinario


Proxecto: conservación das cubertas do corpo norte.

Intervención: as obras afectaron a unha superficie de 600 m2 correspondentes ao tellado do corpo norte do conxunto monumental, situado na parte posterior á igrexa e contiguo á horta do convento. Realizáronse tamén traballos de limpeza e rexuntado na fachada correspondente á mesma zona.

 

  

 


Facultade de Filosofía


Proxecto: revestimento de fachadas.

Intervención: obras de revestimento da fachada do edificio histórico da praza de Mazarelos que acolle a Facultade de Filosofía. Este revestimento devolveu o seu aspecto orixinal ao edificio. O revestimento realizouse mediante a aplicación de morteiro de argamasa de cal, tal e como é costume nas fachadas dos edificios da Cidade Histórica de Santiago, deixando tan só granito á vista nos recercados de portas e xanelas.

 

  

    

 

Igrexa de Santa María Salomé


Proxecto: obras de conservación.

Intervención: arranxos na parede exterior norte, pertencente ao patio interno, relacionado cun antigo hospital. Aplicación de novos revocos, corrección de humidades e tratamento de consolidación nos muros de pedra. Tamén se actuou sobre a cuberta da sancristía e nas xanelas de madeira da igrexa. No interior de procedeuse a renovar os revocos de cal das paredes.

 

  


Parque da Alameda


Proxecto: restauración da escultura das Dúas Marías

Intervención: a escultura, cuxa pintura estaba moi deteriorada, foi restaurada polo seu autor, César Lombera, quen aproveitou para cambiar a aparencia aos vestidos das dúas mulleres, seguindo a documentación fotográfica existente.

 

  

 

 

OBRAS 2010

 

Pazo de Bendaña


Proxecto: remodelación do Pazo de Bendaña - sede da Fundación Granell

Intervención: obras de rehabilitación e remodelación de espazos interiores do Pazo de Bendaña, para a ampliación e mellora do espazo expositivo e dependencias de traballo da Fundación Granell.

 

  

   


Convento do Carme


Proyecto: obras de mantemento na cuberta.

Intervención: reposición da cuberta da igrexa e parte do edificio claustral, que presentaba serios problemas de impermeabilización en diversos puntos. Colocáronse novas tellas e placas de fibrocemento. O acceso ao campanario foi remodelado para corrixir as deficiencias que presentaba e que non permitían o seu uso nas condicións necesarias de seguridade. Colocouse unha nova escaleira de madeira e unha trampiña. Tamén se rehabilitou o último tramo da escaleira principal.

 

 

 

 

 

Pazo de Raxoi


Proxecto: restauración da balaustrada

Intervención: restauración da balaustrada situada na terraza da primeira planta do edificio. Traballos de cantaría que permitiron corrixir deficiencias tales como roturas, desgastes e falta de axuste entre pezas.

 

 

 

Catedral de Santiago


Proxecto: restauración da carraca

Intervención: restauración da carraca situada na torre norte da fachada do Obradoiro. Construción de réplica do antigo instrumento para a súa posta en funcionamento e restauración da antiga, para a súa musealización.

Consultar o Cuaderno técnico da intervención na Carraca de la Catedral

 

  

    

 

 

OBRAS 2009

 

Casa do Deán


Proxecto: adecuación do Patio da Parra e cabalerizas monumentais para a súa incorporación á Oficina do Peregrino.

Intervención: rehabilitación do espazo coñecido como Patio da Parra e estancias contiguas, en especial as cabalerizas monumentais, e reestruturación para habilitalas como novas dependencias da Oficina do Peregrino, onde a Catedral recibe ao peregrino e expide a Compostela. Ampliouse a capacidade de recepción da Oficina, á vez que se melloraron os accesos e establecéronse novos mostradores.

 

Consultar o Cuaderno técnico da intervención en la Casa do Deán

 

 


Igrexa de San Roque


Proyecto: restauración do retablo.

Intervención: o retablo presentaba graves deficiencias debido á acción da humidade, que afecta á súa estabilidade e outros axentes externos como suciedade e ataques de xilófagos que danaron a policromía. A intervención realizada no retablo, que recuperou o seu aspecto orixinal, centrouse na súa estrutura e soporte, así como na policromía, as bases de pedra e as escaleiras interiores.