Actuacións de 2021

Muro da Finca Simeón

O Consorcio de Santiago levou a cabo a reconstrución parcial do muro da entrada sueste da Finca Simeón, propiedade do organismo. Trátase dun muro de 2,5 metros de altura, que presentaba un lixeiro desplome. Por motivos de seguridade, e co fin de evitar danos futuros, desmontouse e montouse de novo para corrixir o problema. As obras foron adxudicadas a Belenus-Natur, S.L.U. por valor de 13.934,71 €.