Horizontes de la Hermenéutica

Autor: 
Marcelino Agís Villaverde (ed.)
Formato: 
Rústica
Año: 
1998
Características: 
774 pag./pax 17x24 cm

Prólogo de Carlos Baliñas Fernández. Recóllense nesta publicación, a suma de catro monografías dentro da hermenéutica. Agrupa os traballos presentados nos Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago celebrados nos anos 1993 e 1995 baixo catro grandes capítulos: 1.- Hermenéutica reflexiva. 2.- Discurso e Texto. 3.- Metáfora, símbolo, mito. 4.- Texto literario e “texto” da Arte.

ISBN: 
84-8121-708-5