Actuacións de 2013

Programa de mantemento de lousados

 

O Consorcio de Santiago mantén o programa A pedra que pisas, para a conservación e reparación dos lousados de granito da Cidade Histórica de Santiago de Compostela. Diferentes equipos de traballo, formados por canteiros especializados na conservación de pavimentos históricos, reparan e manteñen ao longo do ano as rúas do centro histórico.

 

Esta iniciativa, que naceu en 2007, oriéntase á posta en valor e conservación dos máis de 60.000 m2 de lousados de pedra da Cidade Histórica. O programa inclúe actividades de formación, en colaboración coa Fundación Laboral da Construción e a Xunta de Galicia, así como o concurso "Canteiros non Obradoiro". O obxectivo é formar man de obra especializada, xerando emprego estable e cualificado, e responder á demanda real de mantemento destes lousados, transcendentais no espazo público de Santiago e doutras cidades e vilas galegas.

 

No marco deste programa, ao longo de 2013 actuouse no lousado de 30 rúas e prazas diferentes, cun total de 313 intervencións.

 

Ademais, calquera incidente detectado no lousado ou suxestión pode ser comunicada a través da dirección electrónica apedraquepisas@consorciodesantiago.org

 

 

Fontes históricas


Proxecto: Proxecto básico e de execución de restauración de sete fontes históricas

Intervención:  rehabilitación e posta en valor do tecido de sete fontes da cidade histórica de Santiago, de gran presenza na historia e urbanismo de Santiago. As fontes intervidas son: San Martiño Pinario, Fonte Sequelo, Porta do Camiño, Toural, Fonseca, Santa Clara e Virxe da Cerca.

 

O proxecto prevé tanto a restauración como a recuperación da súa funcionalidade, así como un estudo histórico, artístico e social da súa función. Ademais, de cada fonte intervida elaborarase un plan de mantemento que garanta a súa conservación futura. Os criterios de intervención respectan ao máximo o valor patrimonial: procúrase restablecer o abastecemento da rede histórica onde sexa posible, nas fontes con manancial propio revísase a captación e compróbanse fugas e nas fontes ornamentais deséñase un sistema de filtrado e recirculación para evitar consumos innecesarios. O proxecto conta coa colaboración financeira do Ministerio de Fomento.