Actuacións de 2020

Consolidación dun muro na Selva Negra


Levouse a cabo a consolidación do muro sur do parque forestal da coñecida como Selva Negra, unha zona verde situada no monte Pedroso, propiedade do Consorcio de Santiago e xestionada polo Concello. O muro presentaba risco inminente de desprendemento sobre a estrada DP-7803 Santiago-Figueiras.