Historia de la ciudad de Santiago de Compostela

Autor: 
Varios
Año: 
2003
Características: 
645 pag./pax 13x21 cm

Edición en castelán e galego. A intención principal deste libro sobre a Historia da Cidade de Santiago, é abrir e mostrar ao público un ábano máis amplio das múltiples facetas da vida da cidade, procurando destacar ao mesmo tempo os diferentes horizontes históricos nos que a cidade se explica e que ela, a súa vez, é capaz de explicar.

ISBN: 
84-9750-137-3