Fragmentos de apocalipsis

Autor: 
Gonzalo Torrente Ballester
Formato: 
Cartoné
Año: 
2010
Características: 
56 pag./pax. 32 X 24 cm.

Guión: César Lombera; Ilustracións: Jaime Asensi. Con motivo do I Centenario do nacemento do escritor, a Fundación Gonzalo Torrente Ballester e o Consorcio de Saniago, editan a versión en cómic da súa novela Fragmentos de Apocaipsis, obra centrada en Villasanta de la Estrella (Santiago de Compostela), unha cidade que deixou fonda pegada na vida do escritor.

ISBN: 
978-84-614-2510-5